ทำดี อิมแพ็ค พร้อมชื่นชม: หนุ่มๆ อิมแพ็ค รวมพลังเล่นดนตรีสร้างความผ่อนคลายในกิจกรรมนนท์ Student

เพื่อนๆ คงทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับกิจกรรมนนท์ Student การฉีควัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนและนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ของ จ.นนทบุรี จำนวน 68,000 ราย เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดย อิมแพ็ค ได้เป็นสนามกลางในฉีดวัคซีนครั้งนี้

ทำดี อิมแพ็ค พร้อมชื่นชม: คุณมาร์ค ชัชนันท์ จิตอาสาจากฝ่าย FA Asset ขับกล่อมดนตรีสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทำดี อิมแพ็ค พร้อมชื่นชม ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา อิมแพ็ค ได้มอบพื้นที่ภายในอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นนท์พร้อม ซึ่งทางฝ่ายโครงการพิเศษเป็นผู้ดูแลภาพรวมของโครงการนี้ และได้ติดต่อคุณมาร์ค ชัชนันท์ จิตอาสาจากฝ่าย FA Asset