ณ ที่แห่งนี้…เราคือเพื่อนกัน Ep. 3 คุณวรรณและคุณเดือน สองสาวเพื่อนซี้จากฝ่าย Facilities management

0.1K

ผ่านไปแล้ว 2 Episodes สำหรับ ณ ที่แห่งนี้…เราคือเพื่อนกัน ต่อเนื่อง Ep.3 พาเพื่อนๆ พนักงานมาทำความรู้จักกับคุณวรรณและคุณเดือน สองสาวแอดมินจากฝ่ายบริหารอาคาร มุมมองการทำงานอย่างมีความสุขของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลย


แนะนำตัวเองและงานที่รับผิดชอบ


วิลาวรรณ นามวงศ์ ชื่อเล่น วรรณ ตำแหน่งหัวหน้างานส่วนงานธุรการ (Supervisor – Administrative) อายุงาน 10 ปี 5 เดือน งานที่รับผิดชอบหลัก คือ ควบคุมและบริหารดูแลการทำงานในส่วนงานธุรการ (ด้านเอกสาร) ประสานงานกับหัวหน้าแผนก หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ และติดต่อส่วนงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานรับ-ส่ง เอกสาร จัดทำและตรวจสอบจดหมายโต้ตอบ เอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงจดบันทึกการประชุม และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้


ความภูมิใจในการทำงาน
ตลอดการทำงานกว่า 10 ปี ที่ได้ร่วมงานกับ อิมแพ็ค ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับงานควบคุมดูแลระบบเอกสาร ติดต่อประสานงาน อีกทั้งยังคอย Support งานโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Solar Roof โครงการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับช่วยประหยัดพลังงาน (บีบีพี) การจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโควิด19 ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องบอกว่างานในความรับผิดชอบค่อนข้างหลากหลาย บางครั้งต้องทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด วรรณมองว่ามันคือ “ความท้าทาย” และเมื่องานที่ทำสำเร็จ มันคือความภาคภูมิใจ การทำงานของวรรณอาจจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ในองค์กร แต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้การทำงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คติประจำใจในการทำงาน
รักและสนุกกับงานที่ทำ เต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในรายละเอียด ความถูกต้อง ฉับไว พร้อมเปิดใจเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ

การทำงานที่มีความสุขในแบบของตัวเอง
ใส่ใจในรายละเอียดของงาน มีสติ และเป้าหมายที่ชัดเจนในงาน ที่สำคัญงานต้องแล้วเสร็จทันเวลา และต้องรู้จักให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

แนะนำตัวเองและงานที่รับผิดชอบ


สมคิด รักษ์แก้ว ชื่อเล่น เดือน ปฎิบัติงานในตำแหน่ง Senior Officer-Administration อายุงาน 9 ปี 8 เดือน ของฝ่ายบริหารอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานในความรับผิดชอบหลักคือ การประสานงานกับช่างหน่วยงาน Repair & Maintenance และฝ่ายฯ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่รับมอบหมายมีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ขอความช่วยเหลือ อาทิ ช่วยจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภมิบุคคลเข้าภายในพื้นที่ที่มีการจัดแสดงงานต่างๆ และภารกิจอีกอย่างที่ได้รับมอบหมายคือตัวแทนฝ่ายฯ ในการติดตามและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและวิธีป้องกันตนเองให้กับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องภายในฝ่ายฯ ได้ทราบและปฎิบัติตาม

ความภูมิใจในการทำงาน
การที่ได้เห็นทีมงาน Admin ของฝ่ายฯ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ในยามที่ต้อง Work From Home ในยุคโควิด-19 ดูเหมือนจะเป็นการทำงานที่ยากลำบากขึ้น แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเลย ทีมงาน Admin ต้องทำงานมากขึ้น และทุกคนต้องทำงานที่บ้านพบปะกันน้อยลง แต่งานที่ได้รับมอบหมายยังคงดำเนินการต่อไป อาทิ การจัดทำสัญญาของผู้รับเหมา งานออกจดหมายและหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานเคลมประกันที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่การจัดแสดงงานในแต่ละวัน ด้วยการจัดการที่ดีสามารถทำงานที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่ทำงานและทาง Admin ตั้งกลุ่ม Line ในการรับข่าวสารและกระจายงานไปถึงทุกๆ คนได้ง่าย รวมถึงฝ่ายฯ ยังมีการจัดการระบบการทำงานที่ดี โดยใช้โปรแกรม AnyDesk สามารถทำงานที่บ้านได้เหมือนอยู่ที่ทำงาน การเข้าถึงระบบกลางและไดรฟ์แชร์ต่างๆ ได้ง่าย ความสามัคคี ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน ทำให้งานประสบความสำเร็จ และก่อเกิดมิตรภาพที่ดี

คติประจำใจในการทำงาน
มิตรภาพ คือ สิ่งสำคัญ เพื่อนร่วมงานที่ดี มีส่วนช่วยให้หลายๆ คนรู้สึกอยากทำงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักประนีประนอมและมีน้ำใจต่อกัน ถือเป็นองค์ประกอบที่สามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น เพราะเมื่อเราเจอปัญหาหรืออุปสรรค อย่างน้อยเรายังมีกำลังใจในการทำงานต่อไป สำหรับความสุขในการทำงานของตัวเอง คือ ชอบช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อผู้อื่นตลอด

นับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ ด้วยประสบการณ์และความผูกพันกับ อิมแพ็ค มากว่า 10 ปี ของ คุณวรรณและคุณเดือน จากฝ่าย FM สัปดาห์หน้า อิมแพ็ค อินไซท์ จะพาไปรู้จักกับเพื่อนพนักงานคนไหน อย่าลืมติดตามกันนะคะ

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments