สาระน่ารู้

390

มาทำความรู้จักกับ 25 สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

รายชื่อของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร จำนวน 25 ชนิด
ซึ่งอาจทำให้ร่างกายผิดปกติได้เมื่อบริโภคเข้าไป
โดยจะมีอะไรบ้าง เราไปอ่านกันเลยค่ะ

มาทำให้การจัดการเอกสารระบบมาตรฐานถูกจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ในปัจจุบัน อิมแพ็คจะปรับใช้การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์แทนการใช้กระดาษมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีเอกสารสำคัญบางส่วนที่จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นหมวดหมู่
วันนี้เราจึงมาแนะนำการจัดการเอกสารของระบบมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความปลอดภัยของอาหารภายใต้มาตรฐาน ISO22000

นโยบายความปลอดภัยของอาหารภายใต้มาตรฐาน ISO22000
เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย

มาเรียนรู้ ลักษณะ เครื่องมือ ภาชนะและอุปกรณ์ ในพื้นที่ผลิตอาหาร กันเถอะ

ภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000
สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ลักษณะของเครื่องมือ ภาชนะ และอุปกรณ์
ในพื้นที่ผลิตอาหาร เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกวิธี
และถูกหลักสุขอนามัย มาเช็คลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ กันเลย

เตรียมพร้อมสำหรับ Internal Audit มาตรฐานทั้ง 3 ระบบ

เราชาวอิมแพ็คทุกคนต่างมุ่งมั่นในการรักษาระบบมาตรฐานทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ISO 50001, ISO 22000 และ มอก. 22300 เพื่อให้การตรวจประเมินภายในผ่านฉลุยแบบไร้ข้อบกพร่อง วันนี้เรามาบอกวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และวิธีการตรวจประเมินให้ทุกคนทราบ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการตรวจประเมินภายในกันค่ะ

1 2 3 16